Natuur aan de Basis: tijdschrift voor de basisschool

Natuur aan de Basis: tijdschrift voor de basisschool

Natuur aan de Basis is een kwartaaltijdschrift voor natuuronderwijs dat bijvoorbeeld leerkrachten, pedagogisch medewerkers en NME-ers ondersteunt om kinderen van 4 tot 13 jaar natuur, milieu en techniek te laten beleven. Het tijdschrift bevat diverse artikelen met activiteitenbeschrijvingen of lesbeschrijvingen met werkbladen. Bij deze activiteiten worden foto’s geplaatst van de kinderen werkend aan één van de activiteiten. Daarvoor worden per blad foto’s gemaakt door oseven fotografie op een basisschool.

Hieronder een aantal foto’s voor het nummer “de duurzame school”.